Rabu, 08 Agustus 2012

Profil Singkat Dr. Muhammad Syafii Antonio, MSc

Saya lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 mei 1967. Nama asli saya Nio Cwan Chung. Saya adalah WNI keturunan Tionghoa. Sejak kecil saya mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayah saya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, saya juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Saya sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Kerena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar saya diam-diam suka melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini saya lakukan walaupun saya belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

- Doktor Banking & Micro Finance, University of Melbourne, 2004
- Master of Economic, International Islamic University, Malayasia, 1992
- Sarjana Syariah, University of Jordan, 1990
-  Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia
- Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia
- Dewan Syariah BSM
- Dewan Syariah Takaful
- Dewan Syariah PNM
- Dewan Syariah Nasional, MUI
Ust. M. Anwar Sani

Muhammad Anwar Sani, dilahirkan di Blora, 18 Agustus 1976 mempunyai gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos.I) dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) serta pernah mengenyam pendidikan di Inter Study jurusan Marketing Komunikasi.Beliau dikarunia Istri bernama Henita Sary dan dua orang anak, Muhammad Fatih Husna (10) dan Saffana Sania (7). Saat ini menjabat sebagai Direktur Al-Azhar Pedui Ummat Jakarta. Selain itu juga sebagai ketua Yayasan Daarul Qur’an Nusantara, juga pengurus Forum Zakat Nasional serta dosen di beberapa perguruan tinggi diantaranya Syariah Economic and Banking Institute (SEBI) Jakarta, STMIK Antar Bangsa Tangerang, dosen kuliah umum di UIN Syariaf Hidayatullah serta dosen ekonomi syariah di Universitas Al-Azhar Indonesia.

Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar